Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Dorobek naukowy

Wykaz dorobku naukowego pracowników zakładu (od 1995 r.)

Monografie i rozprawy

1. Chmiel-Szukiewicz E., Reakcje kwasu tritiocyjanurowego z oksiranami, praca doktorska 1998, promotor: dr hab. inż. M. Kucharski, prof. PRz., obrona: UMCS-Lublin, 1998.


2. Lubczak J., Reakcje melaminy i niektórych jej pochodnych z oksiranami, praca habilitacyjna, kol. hab. - UMCS-Lublin, 1998.


3. Kijowska D., Polieterole z melaminy i węglanów alkilenowych - otrzymywanie, budowa i właściwości, praca doktorska 2002, promotor: dr hab. inż. M. Kucharski, prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2002.


4. Cisek-Cicirko I., Reakcje hydroksymetylowych pochodnych kwasu moczowego z oksiranami, praca doktorska 2003, promotor: dr hab. inż. J. Lubczak, prof. PRz., prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2003.


5. Zarzyka-Niemiec I., Hydroksyalkilowanie kwasu parabanowego, praca doktorska 2003, 
promotor: dr hab. inż. J. Lubczak, prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2003.


6. Głowacz-Czerwonka D., Reaktywne rozpuszczalniki melaminy z ketonów i formaldehydu, 

praca doktorska 2004promotor: dr hab. inż. M. Kucharski, prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2004.


7. Elwira Węglowska, Reakcje  kwasu izocyjanurowego z węglanami alkilenowymi, praca doktorska 2009, promotor: dr hab. inż. J. Lubczak, prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2009.


8. Anna Porowska, Hydroksyalkilowanie kwasu barbiturowego, praca doktorska 2009,
promotor: dr hab. inż. J. Lubczak, prof. PRz., obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2009.


9. Beata Łukasiewicz, Oligoeterole z pierścieniami azacyklicznymi i atomami boru, praca doktorska 2013, promotor:  prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak, obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2013
.


10. Karina Cyzio, Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie produktów hydroksyalkilowania glicydolem niektórych związków azacyklicznych, praca doktorska 2014, promotor:  prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak, obrona: Wydział Chemiczny, PRz, 2014.

 

11. Iwona Zarzyka, Oligomery i polimery zawierające fragmenty strukturalne imidazolidynotrionu i kwasu borowego, praca habilitacyjna, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2015.

 

12. Ewelina Kania, Reakcje kwasu barbiturowego z glicydolem, praca doktorska 2015, promotor: prof. dr hab. inż. J. Lubczak, obrona: Wydział Chemiczny PRz, 2015.

 

13. Anna Czerniecka-Kubicka, Oscylacyjne ciepło właściwe i jego zastosowanie do charakterystyki właściwości termicznych materiałów  polimerowych, praca doktorska 2017, promotor: prof. dr hab. M. Pyda, obrona: Wydział Chemiczny PRz, 2017. 

 

14. Ewelina Chmiel, Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru oraz krzemu, praca doktorska 2019, promotor: prof. dr hab. inż. J. Lubczak, obrona: Wydział Chemiczny PRz, 2019, praca obroniona z wyróżnieniem.

 

15. Karol Hęclik,  Wykorzystanie metod modelowania molekularnego w badaniu właściwości strukturalnych oraz reaktywności pochodnych imidazochinazolinodionu i ich siarkowych analogów, praca doktorska 2019, promotor: dr hab. inż. I. Zarzyka, obrona: Wydział Chemiczny PRz, 2019.

 

16. Agnieszka Szyszkowska, Monomery i polimery z pierścieniem imidazochinazolinowym, praca doktorska 2019, promotor: dr hab. inż. I. Zarzyka, obrona: Wydział Chemiczny PRz, 2019, praca obroniona z wyróżnieniem.

 

Publikacje naukowe

 

1. Lubczak J., 1H-NMR Study of Reaction of Melamine with Oxiranes, J. Appl. Polym. Sci., 58, 559-564 (1995).
  
2. Ryttel A., Copolymers of Higher Alkyl Methacrylates with Triallyl Cyanurate, J. Appl. Polym. Sci., 57, 863-870 (1995).

3.Ryttel A., The Structure of Copolymers of some Alkyl Methacrylates with Triallyl Cyanurate, Macromolecular Reports., A32(8), 1181-1188 (1995).
  
4.Lubczak J., Addycja oksiranów do hydroksymetylowych pochodnych melaminy. Cz.V. Ograniczenie udziału reakcji sieciowania, Polimery, 40 (9), 509-516 (1995).
  
5.Duliban J., Galina H., Lubczak J., 1H-NMR Study of (Hydroxymethyl)melamine Rearrangement in DMSO Solutions, Appl. Spectr., 50(4) 528 (1996).
  
6.Lubczak J., 1H NMR Study of the Reaction of Diacetylmelamine with Oxiranes, Appl. Spectrosc., 51(3), 438-442 (1997).
  
7.Lubczak J., Study of Reaction Between N,N,N',N',N''-Pentakis(hydroxymethyl)melamine and Ethylene or Propylene Oxide, J. Appl. Polym. Sci., 65, 2589-2602 (1997).
  
8.Lubczak J., Synthesis of s-Triazine Polyetherols from Bis(metoxymethyl)melamine and Oxiranes, J.Appl. Polym. Sci., 66, 423-433 (1997).
  
9.Ryttel A., Thermomechanical and Dielectrical properties of Alkyl Methacrlate with N-Vinyllcarbazole Copolymers, J. Macromol. Sci. Pure Appl. Chem., A34 (1), 211-219 (1997).
  

10.Kucharski M., Lubczak R., Copolimerization of hydroksyalkyl methacrylates with acrylamide and methacrylamide I. Determination of reactivity ratios, J. Appl. Polym. Sci., 64, 1259-1265 (1997).
  
11.Ryttel A., Copolymerization of styrene with N-Vinyl Carbazole in Selected Organic Solvents., J. Appl. Polym. Sci., 67, 715-721 (1998).
  
12.Kucharski M., Lubczak R., Kinetics and mechanism of reaction between acrylic acid and methacrylic acid and some oxiranes in the presence of N,N-dimethylaniline catalyst., J. Chem. Technol. Biotechnol., 72, 117-124 (1998).
  
13.Lubczak J., Hydroxymethylmelamine - oxirane derived polyetherols. Application of kinetic studies to prediction of synthesis conditions, React. Funct. Polym., 38, 51-59 (1998).
  
14.Kucharski M., Lubczak R., Copolimerization of hydroksyalkyl methacrylates with acrylamide and methacrylamide II. Properties of the copolymers., J. Appl., Polym. Sci., 67, 1243-1248 (1998).
  
15.Lubczak J., Bukowski W., Nicpoń D., Addycja oksiranów do hydroksymetylowych pochodnych melaminy. Cz. VI. Możliwości otrzymywania polieteroli z pierścieniem s-triazynowym z N,N',N',N'',N''-pentakis(hydroksymetylo)melaminy i tlenku propylenu w roztworach wodnych, Polimery, 43 (6), 358-364 (1998).
  
16.Wirpsza Z., Kucharski M., Lubczak J., New Melamine Resins. I. Synthesis of Reactive Solvents for Melamine, J. Appl. Polym. Sci., 67, 1039 - 1049 (1998).
  
17.Piątkowski W., Mazurkiewicz W., The oxidation technology of hydroxycholanic acids to the corresponding oxoderivatives, Pol. J. Appl. Chem., 43 (1-2), 85-93 (1999).
  
18.Kucharski M., Chmiel-Szukiewicz E., Reactions of trithiocyanuric acid with oxiranes. 1. Synthesis of polyetherols, J. Appl. Polym. Sci., 76, 439-445 (2000).
  
19.Kucharski M., Chmiel-Szukiewicz E., Reactions of trithiocyanuric acid with oxiranes. 2. Kinetics and mechanism of reactions, J. Appl. Polym. Sci., 78, 2081-2088 (2000).
  
20.Cisek-Cicirko I., Lubczak J., Reactions of hydroxymethyl derivatives of uric acid with oxiranes. I. Synthesis of polyetherols with purine ring, J. Appl. Polym. Sci., 77, 2667-2677 (2000).
  
21.Lubczak J., Myśliwiec B., Bukowski W., Reaction taking Place in the System N,N,N',N'',N''-pentakis(hydroxymethyl)melamine-Oxirane in aqueus Media, J. Appl. Polym. Sci., 76, 824-836 (2000).
  
22.Cisek-Cicirko I., Lubczak J., Reaction of Hydroxymethyl Derivatives of Uric Acid with Oxiranes. I. Synthesis of Polyetherols with Purine Rings, J. Appl. Polym. Sci., 77, 2667-2677 (2000).
  
23.Ryttel A., Copolymers of Chosen Alkyl Methacrylates with N-Phenylmaleimide and N-(4-Halogenphenyl)maleimidesA UV-Aging Study, J. Appl. Polym. Sci., 81, 3244-3250 (2001).
  
24.Duliban J., Novel Amine Modifieres for Unsaturated Polyester Resins, Macromol. Mater. Eng., 286, 624 - 633 (2001).
  
25.Kucharski M., Kijowska D., Synthesis of polyetherols from melamine and ethylene carbonate, J. Appl. Polym. Sci. 80, 1776-1784 (2001).
  
26.Kucharski M., Kijowska D., Synthesis of polyetherols from melamine and ethylene carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 80, 1776-1784 (2001).
  
27.Cisek-Cicirko I., Lubczak J., Reaction of Hydroxymethyl Derivatives of Uric Acid with Oxiranes. II. An analysis of reaction course and product structure, J. Appl. Polym. Sci., 83, 1955-1962 (2002).
 
28.Lubczak R., Reactions of adenine with ethylene oxide and propylene oxide, J. Appl. Polym. Sci., 86, 489-497 (2002).
  
29.Lubczak R., Novel phenol - formaldehyde resins, 1 Novolaks, Macromol. Mater. Eng., 287, 619-626 (2002).

30.Lubczak R., Duliban J., A Study of the Reaction of Adenine with Ethylene Oxide or with Ethylene Carbonate, React. Funct. Polym., 52, 127-134 (2002).

31.Lubczak J., Zarzyka-Niemiec I., Hydroxyalkylation of parabanic acid, I. Reaction with formaldehyde, J. Appl. Polym. Sci., 83, 2858-72 (2002).
  
32.Kucharski M., Głowacz-Czerwonka D., Solubilization of nitrogen-containing heterocyclic compounds in reactive solvents, J. Appl. Polym. Sci., 84, 2650-2659 (2002).
  
33.Kucharski M., Chmiel-Szukiewicz E., Reactions of trithiocyanuric acid with oxiranes. 3. Reactions with epichlorohydrin, J. Appl. Polym. Sci., 85, 1154-1160 (2002).
  
34.Lubczak J., Cisek-Cicirko I., Polyurethane Foams of Improved Thermal Stability Macromol. Mat. Eng., 287, 665-670 (2002).
  
35.Lubczak J., Cisek-Cicirko I., Myśliwiec B., Preparation and Applications of the Products of Reaction of Uric Acid with Formaldehyde, React. Funct. Polym., 53, 113-124 (2002).
  
36.Zarzyka-Niemiec I., Lubczak J., Ciunik Z., Wołowiec S., Ruman T.,Bis(hydroxyalkylated) derivatives of parabanic acid, Heterocycl. Comm., 6, 559-563 (2002).

37.Zarzyka-Niemiec I., Lubczak J., Kinetics and Mechanism of Addition of Parabanic Acid (Imidazolidine-2,4,5-trione) to Oxiranes,Inter. J. Chem. Kin., 35, 73-80 (2003).
  
38.Kucharski M., Kijowska D., Synthesis of polyetherols from melamine and propylene carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 89, 104-115 (2003).
  
39.Lubczak R., Novel phenol - formaldehyde resins, 2 Resols prepared using reactive solvents, Macromol. Mater. Eng., 288, 66-70 (2003).
  
40.Lubczak J., Lubczak R., Zarzyka-Niemiec I., Preparation of new polymers from heterocyclic compounds and reactive solvents of melamine, J. Appl. Polym. Sci., 90, 3390-3401 (2003).
  
41.Kucharski M., Duliban J., Chmiel-Szukiewicz E., Novel Amine Preaccelerators for Unsaturated Polyester Resins, J. Appl. Polym. Sci., 89, 2973-2976 (2003).
  
42.Mazurkiewicz W., Bartusik D., Hydrolysis and oxidation of 3a,12a-diacetoxy-24,24-diphenyl-5b-chol-23-ene and its derivatives, Pol. J. Appl. Chem., 47, 231-238 (2003).
  
43.Lubczak J., Hydroxyalkylation of nitrogen-containing heterocyclic compounds, Current Trends in Polymer Science, 8, 73-105 (2003).
  
44.Kijowska D., Wołowiec S., Lubczak L., Kinetics and mechanism of initial steps of synthesis of polyetherols from melamine and ethylene carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 93, 294-300 (2004).
  
45.Kijowska D., Kucharski M., Polyetherols from melamine and alkylene carbonates. Properties and application of foamed polyurethanes, J. Appl. Polym. Sci., 94, 2302-2308 (2004).
  
46.Lubczak J., Zarzyka-Niemiec I., Hydroxyalkylation of parabanic acid. II. Reactions of parabanic acid with oxiranes, Appl. Polym. Sci., 94, 317-326 (2004).
  
47.Poplewska I., Węglowska E., Lubczak J., Polyetherols from isocyanuric acid and ethylene carbonate, J. Appl. Polym Sci., 91, 2750-2755 (2004).
  
48.Duliban J., Studies on activity of s-triazine ring containing amine modifiers in curing of unsaturated polyester resins, Polimery, 49 (11-12), 774-779 (2004).
  
49.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone polymers. I. Synthesis of reactive solvents of melamine from selected ketones, J. Appl. Polym. Sci., 95 (6), 1319-1332 (2005).
  
50.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone polymers. II. Dissolution of melamine in reactive solvents prepared from cyclohexanone, J. Appl. Polym Sci., 96 (1), 77-85 (2005).
  
51.Kijowska D., Węglany alkilenowe z pierścieniem pięcioczłonowym - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie, Przemysł Chemiczny, 84 (9), 678-683 (2005).
  
52.Zarzyka-Niemiec I., Lubczak J., Esters and urethanes with trioxoimidazolidine ring, Heterocycl. Comm., 11(1), 13-18 (2005).
  
53.Lubczak J., Zarzyka-Niemiec I., Polyesters with trioxoimidazolidine ring, Polimery 50 (5), 383-386 (2005).
  
54.Lubczak R., Lubczak J., Reactions of Hydroxyalkyl Esters with Phenyl Isocyanate, J. Appl. Polym Sci., 96, 1357-1367 (2005).
  
55.Cisek-Cicirko I., Lubczak J., Synthesis of Polyetherols with Purine Ring. Kinetics and Mechanisms of Reactions. Part I. Reaction of Hydroxymethyl Derivatives of Uric Acid with Oxiranes, Inter. J. Chem. Kinetics, 37, 464-471 (2005).
  
56.Cisek-Cicirko I., Lubczak J., Synthesis of Polyetherols with Purine Ring. Kinetics and Mechanisms of Reactions. Part II. Reactions by presence Triethylamine, Inter. J. Chem. Kinetics, 37, 472-482 (2005).
  
57.Lubczak J., Polieterole z pierścieniem purynowym, Polimery, 50 (11-12), 15-21 (2005).
  
58.Węglowska E., Lubczak J., Polyetherols from Isocyanuric Acid and Propylene Carbonate, J. Appl. Polym Sci., 98, 2130-2138 (2005).
  
59.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone polymers. III. The polymer coatings from reactive solvents obtained from cyclohexanone, J. Appl. Polym Sci., 99 (3), 1083-1092 (2006).
  
60.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone polymers. IV. Dissolution of melamine in reactive solvents prepared from ethyl-methyl ketone, J. Appl. Polym. Sci., 100 (2), 1496-1505 (2006).
  
61.Zarzyka-Niemiec I., Lubczak J., Kinetics and mechanism of formation of polymeric products during the hydroxyalkylation of parabanic acid with oxiranes, Inter. J. Chem. Kinetics, 38 (6), 399-406, (2006).
  
62.Zarzyka-Niemiec I., Naróg D., Lubczak J., Hydroxyalkylation of parabanic acid. III. Polymers from parabanic acid and ethylene carbonate, J. Appl. Polym Sci., 100 (2), 1443-1449 (2006).
  
63.Zarzyka-Niemiec I., Lubczak J., Thermal properties of polyurethanes and polyacrylates with trioxoimidazolidine rings, Polimery, 60 (4), 305-309 (2006).

64.Lubczak J., Reactions of hydroxymethyl derivatives of uric acid with oxiranes: Recognition of mechanism based on kinetic studies, Intern. J. Chem. Kinetics, 38, 345-350 (2006).
  
65.
Chmiel-Szukiewicz E., Lubczak J.,Reactions of trithiocyanuric acid with oxiranes. IV. Analysis of the initial stages of the synthesis of polyetherols, J. Appl. Polym. Sci., 100, 4917-4920 (2006).
  
66Lubczak J., Reaction of Uric Acid with Excess of Propylene Carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 101, 2482-2487 (2006).
  
67.Ślączka A., Lubczak J., Hydroxyalkylation of Barbituric Acid. I. Hydroxymethyl Derivatives of Barbituric Acid - Precursors of Polyetherols with a Pyrimidine Ring, J. Appl. Polym. Sci., 101, 3468-3478 (2006).
  
68.Chmiel-Szukiewicz E., Hydroxyalkylation of 6-aminouracil, J. Appl. Polym. Sci., 100, 715-719 (2006).
 
69.Duliban J., Novel Amine Modifiers with s-triazine Ring for Unsaturated Polyester Resins. Part I., Macromol. Mater. Eng., 291 (2), 137-147 (2006).
  
70.Duliban J., Hydroxyalkyl derivates of 1,3-diphenylguanidine as modifiers for unsaturated polyester resins, e-Polymers, International Polymer Seminar, Gliwice, P_006, 1-6 (2006).
  
71.Lubczak R., Diols with carbazole ring and their aza derivatives, Heterocycl. Comm., 12 (3-4), 201-208 (2006).
  
72.Mazurkiewicz W., Analysis of aqueous extract of Inonotus obliquus, Acta Pol. Pharm. - Drug Res., 63 (6), 497-51 (2006).
  
73.Zarzyka-Niemiec I., Application of reaction products of parabanic acid and alkylene carbonates to obtaining polyurethane foams, Polymers International, 56 (12), 1499-1506 (2007).
  
74.Chmiel-Szukiewicz E., Polyetherols obtained from 6-aminouracil and oxiranes, J. Appl. Polym. Sci., 103, 1466-1472 (2007).

75.Chmiel-Szukiewicz E., Polyetherols obtained from 6-aminouracil and ethylene carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 106, 3703-3709 (2007).
  
76.Duliban J., Amine Modifiers with s-triazine Ring for Unsaturated Polyester Resins, Part 2. Mono- and Multihydroxyalkyl Modifiers, Macromol. Mater. Eng., 292 (10-11), 1126-1139 (2007).
  
77.Ślączka A., Lubczak J., Hydroxyalkylation of barbituric acid. Part II. Synthesis of polyetherols with pyrimidine ring, J. Appl. Polym Sci., 106, 4067-4074 (2007).
  
78.Lubczak J., Polyurethane foams with purine rings, Polimery, 52 (7-8), 595-600 (2007).
  
79.Zarzyka-Niemiec I., Oligomers from opening of the parabanic acid and propylene carbonate rings, Polimery, 53, 30-39 (2008).
  
80.Chmiel-Szukiewicz E., Polyurethane foams with 1,3-pyrimidine ring, J. Appl. Polym. Sci., 109, 1708-1713 (2008).
  
81.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone polymers. V. The polymer coatings from reactive solvents obtained from ethyl-methyl ketone, J. Appl. Polym Sci , 109 (4), 2156-2168 (2008).
  
82.Lubczak J., Mendyk E., Stable enol form of barbituric acid, Heterocycl. Comm., 14 (3), 149-154 (2008).
  
83.Kosterna J., Lubczak J., Hydroxyalkyl derivatives of 5,5-diethylbarbituric acid, Heterocycl. Comm., 14 (3), 199-204 (2008).
  
84.Lubczak R., Oligoetherols with carbazole ring in side chain, Polimery, 53 (7-8), 587-590 (2008). 

85.Ślączka A., Lubczak J., Urethane oligomers with pyrimidine rings, Polimery, 53 (10), 54-57 (2008).
  
86.Zarzyka-Niemiec I., Hydroxyalkylation of oxamic acid with propylene carbonate; synthesis, composition and properties of products, J. Appl. Polym. Sci., 110 (1), 66-75 (2008).

87.Zarzyka-Niemiec I., Reaction pathway and product analysis for hydroxyalkylation of urea and N,N-bis(2-hydroxypropyl)urea with propylene carbonate,J. Appl. Polym. Sci. 110(6), 3917-3925 (2008).

88.Zarzyka-Niemiec I., Naróg D., Modyfikacja syntezy N,N’-bis(2-hydroksyetylo) i N,N’-bis(2-hydroksypropylo)mocznika, Przemysł Chemiczny, 87(10), 1048-1052 (2008).

89.Zarzyka-Niemiec I., Polyhydroxyalkylation of urea with ethylene carbonate and its application as components of polyurethane foams, e-Polymers, 166, 1-15 (2008).

90.Zarzyka-Niemiec I., Synthesis, structure, and properties of oligomers obtained from oxamic acid and ethylene carbonate, Polimery, 54(2), 99-105 (2009).

91.Zarzyka-Niemiec I., Hydroxyalkoxy derivatives of oxamic acid - the polyol substrates for polyurethane foams, Polymer International, 58(4), 388-395 (2009).

92.Zarzyka-Niemiec I., Products of reaction between N,N’-bis(2-hydroxyethyl)urea and ethylene carbonate and their use to obtain polyurethane foams, J. Appl. Polym. Sci. 114(2), 1141-1149 (2009).

93.Ślączka A., Lubczak J., Hydroxyalkylation of barbituric acid. Part  III. Product analysis and reaction pathway, J. Appl. Polym Sci, 112. 1601-1606  (2009).

94.Lubczak J., Węglowska E., Synthesis of Polyetherols with Perhydro-1,3,5-triazine Ring. Kinetics and Mechanisms of Reactions. Part I. Reaction between isocyanuric acid and ethylene carbonate, Intern. J. Chem. Kin., 41, 512-522 (2009).

95.Lubczak J., Węglowska E., Synthesis of Polyetherols with Perhydro-1,3,5-triazine Ring. Kinetics and Mechanisms of Reactions. Part 2. Consecutive reaction of ethylene carbonate with isocyanuric acid, Intern. J. Chem. Kin. 41, 523-531 (2009).

96.  Kosterna J., Lubczak J., Acrylic monomers and polymers with pyrimidine ring, Polimery 54 (7/8), 581-584 (2009).

97.  Kosterna J., Lubczak J., Esters and urethanes with pyrimidine ring, Heterocycl. Comm. 15 (1), 9-16 (2009).

98.Lemieszek M., Langner E., Kaczor J., Kandefer-Szerszeń M., Sanecka B., Mazurkiewicz W., Rzeski W.,  Anticancer effect of fraction isolated from medicinal birch polypore mushroom Piptoporus betulinus (Bull.: Fr) P. Karst. (Aphyllophoromycetideae): In vitro studies,  Int. J. Med. Mushrooms, 11 (4), 351-364 (2009).

99. Chmiel-Szukiewicz E., Preparation of polyetherols with pyrimidine rings by reaction of 6-aminouracil with excess of propylene carbonate, Polimery 55 (1), 20-28 (2010).

100.Głowacz-Czerwonka D., Kucharski M., New melamine-formaldehyde-ketone resins. VI. Preparation of filled molding compositions and compression molding materials from reactivesolvent based on cyclohexanone, J. Appl. Polym Sci , 116 (5), 2802-2807 (2010).

101.Zarzyka-Niemiec I., K. Rydel., Obtaining and properties of polyurethane foams form hydroxypropoxy derivatives of urea and isocyanates, e-Polymers, 025, 1-11 (2010)

102.Zarzyka-Niemiec I., Reactions of N,N’-bis(2-hydroxyethyl)oxalamide with Ethylene Carbonate and Use of the Obtained Products as Components of Polyurethanes Foams, International Journal of Polymer Science, vol. 2010, Article ID 689837, 9 pages, 2010. doi:10.1155/2010/689837.

103. Lubczak R., Linear Oligoetherols and Polyurethanes with Carbazole Ring, J. Appl. Pol. Sci. 117, 16-23 (2010).

104.Mazurkiewicz W., Rydel K., Pogocki D., Lemieszek M. K., Langner E., Rzeski W., The separation of an aqueous extract Inonotus obliquus  (chaga). A novel look at the efficiency of its influence on proliferation of A549 human lung carcinoma cells,  Acta Pol. Pharm. – Drug Res.,67(4), 397 – 406 (2010).

105.Lubczak J., Synthesis of Polyetherols with Isocyanuric Ring. Kinetics and Mechanisms of Reactions in presence of DABCO as catalyst, Intern. J. Chem. Kin. 42, 550-561 (2010).
  
106.Ślączka A., Lubczak J., Polyurethane foams with pyrimidine rings in polymer molecules, Polimery, 55 (9), 681-684 (2010).
  
107.Chmiel-Szukiewicz E., Polyurethane foams based on polyetherols obtained from 6-aminouracil and alkylene carbonates, Polimery 55 (11/12), 817-824 (2010).
  
108.Chmiel-Szukiewicz E., Preparation of polyetherols with pyrimidine rings by reaction of 6-aminouracil with excess of propylene carbonate, Polimery 55 (1), 20-28 (2010).
  
109.Wilk K., Lubczak J., Application of Reactive Solvents of Melamine for Synthesis of Polyetherols with Perhydro-1,3,5-triazine Rings, J. Appl. Polym Sci, 119, 776-785  (2011).
  
110.Lubczak R., Synthesis  of oligoetherols  with carbazole ring and azo groups, Polimery, 56 (2), 146-150  (2011).
  
111.Duliban J., Hydroxyalkylderivatives of phenyldiamine as modifiers for unsaturated polyester resins. Part I. Derivatives of phenyl-1,4-diamine., J. Appl. Polym. Sci., 120, 311 – 332 (2011).
  
112. Zarzyka-Niemiec I., Reactions of Oxalamide with Ethylene Carbonate, Polimery, 56 (3), 24 (2011).
  
113. Zarzyka-Niemiec I., Analysis of the Reaction Course of Oxamide and N,N’-bis(2-hydroxypro-pyl)Oxamide with Propylene Carbonate, J. Appl. Polym. Sci., 120(3), 1624-1633 (2011).
  
114.Chmiel-Szukiewicz E., Synthesis of polyetherols with 1,3-pyrimidine ring using 6-aminouracil, ethylene carbonate and propylene oxide, e-Polymers 021, 1-13 (2011).
  
115.Lubczak J ., Metody syntezy oligoeteroli nadających się do otrzymywania niektórych polimerów o zwiększonej odporności termicznej, Chemik, 66 (4), 279-287 (2012).
  
116.Lubczak J., Hydroxyalkylation of cyclic imides with oxiranes Part I. Kinetics of reaction in presence of triethylamine catalyst, Open Journal of Physical Chemistry, 2(2), 88-96( 2012).
  
117.Lubczak J., Hydroxyalkylation of cyclic imides with oxiranes Part II. The mechanism of reaction in presence of triethylamine, Open Journal of Physical Chemistry, 2(2), 97-102 ( 2012).
  
118.Łukasiewicz B., Lubczak J., Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boru, Polimery, 57 (11-12), 30-40 (2012).
  
119.Zarzyka I., Naróg D., Stagraczyński R., Polyurethane Foams with the Contribution of Products of Hydroxyalkylation of N,N’-bis(2-hydroxyalkyl)oxamides with Alkylene Carbonates - Obtaining and Properties, J. Appl. Polymer Sci., 124, 755-764 (2012).
  
120.Duliban J., Hydroxyalkylderivatives of phenyldiamine as modifiers for unsaturated polyester resins. Part II. Derivatives of phenyl-1,3-diamine, J. Appl. Polym. Sci., 125, 3708 - 3720 (2012).
  
121.Lubczak R., Trifuntional oligoetherols and polyurethane foams with carbazole ring, Open Journal of Organic Polymer Materials, 2, 1-6 (2012).
  
122.Lubczak R., Oligoetherols and polyurethane foams with carbazole ring, e- Polymers 070, 1-11, (2012). 

123. Lubczak J.:  Metody syntezy oligoeteroli nadających się do otrzymywania niektórych polimerów o zwiększonej odporności termicznej, Chemik, 66 (4), 279-287 (2012).

124. Lubczak J., Hydroxyalkylation of cyclic imides with oxiranes Part I. Kinetics of reaction in presence of triethylamine catalyst,Open Journal of Physical Chemistry, 2(2), 88-96( 2012).  

125. Lubczak J., Hydroxyalkylation of cyclic imides with oxiranes Part II. The mechanism of reaction in presence of triethylamine, Open Journal of Physical Chemistry, 2(2), 97-102 ( 2012).

126. Łukasiewicz B., Lubczak J., Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami boruPolimery, 57 (11-12), 30-40 (2012).

127. Chmiel-Szukiewicz E., „New foamed plastic based polyetherols obtained from 6-aminouracil, ethylene carbonate and propylene oxide”, J. Appl. Polym. Sci. 127, 1595-1600 (2013).

128. Zarzyka I., Preparation and properties of polyurethane foams obtained with hydroxyethyl derivatives of oxamide modified with boric acidPolimery, 58(3), 31-39, (2013).  

129. Głowacz-Czerwonka D., Polyurethane foams from melamine solutions in reactive solvents based on methyl-ethyl ketone, J. Appl. Polym. Sci. , 128 (5), 3465-3472 (2013). 

130. Głowacz-Czerwonka D., Perspektywa zastosowań roztworów melaminy w reaktywnych rozpuszczalnikach w technologii polimerów,  CHEMIK, 67 (4), 289-300 (2013).

131. Lubczak R.: Polyester resins with carbazole ringPolyester resins with carbazole ring , Polym. Int. , 62, 1243-1249 (2013).

132. Lubczak J., Łukasiewicz B., Myśliwiec B.  Synthesis and applications of oligoetherols with perhydro-1,3,5-triazine ring and boronJ. Appl. Polym. Sci, 127(3), 2057-2066  (2013).

133.  Lubczak J., Łukasiewicz B., Oligoeterole i pianki poliuretanowe z pierścieniami azacyklicznymi i atomami boru, Chemik, 67 (4), 275-288 (2013). 

134. Cyzio K., Lubczak J. Application of products of reaction between melamine and glycidol as substrates for oligoetherols and poly-urethane foams containing 1,3,5-triazine ring,  Polymer Int., 62, 1735-1743 (2013). 

135. Zarzyka I., Effect of the boron presence on the properties of polyurethane foams obtained with hydroxypropyl derivativesoxamide as the polyol componentse-Polymers, 10, 1- 16 (2013).      

136. Zarzyka I., Effect of borate groups on the properties of rigid polyurethane foams obtained with participation of hydroxypropyl derivatives of urea, Chem.& Chem. Tech., 7(2), 147-151 (2013).

137.Zarzyka I., Properties of polyurethane foams with the oxamide and borate groups, Chem.& Chem. Tech., 7(3), 273-277 (2013).

138. Zarzyka I., Pyda M., Di Lorenzo M. L., Influence of Crosslinker and Ionic Comonomer Concentration on Glass Transition and Demixing/Mixing Transition of Copolymers Poly(N-isopropy-lacrylamide) and Poly(sodium acrylate) Hydrogels, Colloid and Polym. Sci., DOI 10.1007/s00396-013-3092-9 (2013).

139. Zarzyka I.Modification of polyurethane foams with the use of new boroorganic polyols. II. Polyurethane foams obtained from hydroxypropyl urea derivatives, Polymer-Plastics Technology and Engineering, DOI 10.1080/03602559.2013.844236, on line 31.12.2013 (2013).

140. Zarzyka I., Modification of polyurethane foams with the use of new boroorganic polyols (II) Polyurethane foams from boron-modified hydroxypropyl urea derivatives, The Sci. World J., Article ID 363260, 9 stron (2014).  

141. Zarzyka I.Oligomers with imidazolidinetrione elements of the structure obtained from parabanic acid and urea, Polimery, 59(2), 120-130 (2014).

142. Zarzyka I., Pyda M., Di Lorenzo M. L., Influence of Crosslinker and Ionic Comonomer Concentration on Glass Transition and Demixing/Mixing Transition of Copolymers Poly(N-isopropylacrylamide) and Poly(sodium acrylate) Hydrogels, Colloid and Polym. Sci., 292(2), 485-492 (2014).

143. Czerniecka A., Zarzyka I., Skotnicki M., Pyda M., Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach polimorfizmu substancji leczniczych i pomocniczych, Farm. Pol., 70(3) 153-164 (2014). 

144. Zarzyka I.The modification of polyurethane foams using new boroorganic polyols. Obtaining of polyols, International Journal of Polymer Science, Article ID 250782, 9 stron (2014).  

145. Zarzyka I., Di Lorenzo M. L., Pyda M., Novel Phase Diagrams of Copolymers Poly(N-isopropylacrylamide) and Poly(sodium acrylate),  The Sci. World J., Article ID 516076, http://dx.doi.org/10.1155/2014/516076, 8 stron (2014). 

146. Zarzyka I., Łukasiewicz B., Pianki o obniżonej palności modyfikowane grupami oksamidowymi i kwasem borowym, Przetwórstwo Tworzyw, 5, 1-10 (2014).

147. Zarzyka I., Czerniecka A., Nowe termoodporne pianki poliuretanowe modyfikowane grupami oksamidoestrowymi, Przetwórstwo Tworzyw, 5, 1-9 (2014).

148. Czerniecka A., Zarzyka I., Pilch-Pitera B., Pyda M., Właściwości termiczne kompozytów otrzymanych z udziałem glinki organicznej i poli(kwasu 3-hydroksymasłowego)Przetwórstwo Tworzyw, 5, 1-9 (2014).

149. Kania E., Lubczak J., Polyurethane foams with pyrimidine rings, Pol. J. Chem. Tech,16(3), 1-6 (2014).

150. Rogulska M., Kultys A., Lubczak J., New thermoplastic polyurethane elastomers based on aliphatic-aromatic chain extenders with different content of sulfur atoms, J. Therm. Anal. Calorim., 121, 397-410 (2015).

151. Zarzyka I., Oligomers with the structure elements of imidazolidinetrione obtained from oxamic acid and oxamide. Polyurethane foams modified with the structure elements of imidazolidinetrione, J. Polym. Eng., 35(1), 1-10 (2015).

152. Zarzyka I., Czerniecka A., Nowe termoodporne pianki poliuretanowe modyfikowane grupami oksaimidoestrowymi,Przetwórstwo Tworzyw, 1, 76-80 (2015).

153. Zarzyka I., Pacześniak T., Polyurethane foams modified with bisoxamidoester groups, Polym. Bull., 72, 1321-1338 (2015).

154. Zarzyka I., Czerniecka-Kubicka A., Pianki poliuretanowe modyfikowane grupami boranowymi i karbamidowymi, Przetwórstwo Tworzyw, 3, 297-300 (2015).

155. Lubczak J., Łukasiewicz B., Cupryś J., Termoodporne pianki poliuretanowe modyfikowane dodatkiem uniepalniaczy, Przetwórstwo Tworzyw (1), 27-32 (2015).

156. Zarzyka I., Pacześniak T., Stagraczyński R., Majda D., Łukasiewicz-Czul B., Effect of the Additive Fire Retardants on the Properties of Rigid Polyurethane Foams, Obtained Using Hydroxyethyl Derivatives of Oxamide and Polymeric 4,4'-diphenylmethane Diisocyanate, Polymer-Plastics Engineering and Technology, 54(12), 1280-1288 (2015).

157. Czerniecka A., Zarzyka I., Schliesser J., Woodfield B., Pyda M., Vibration Heat Capacity of Poly(N-isopropylacrylamide), Polymer, 63, 108-115 (2015).

158. Skotnicki M., Aguilar J., Pyda M., Hodgkinson P., Bisoprolol and Bisoprolol-Valsartan Compatibility Studied by Differential Scanning Calorimetry, Nuclear Magnetic Resonance and X-Ray Powder Diffractometry, Pharm. Res., 32(2), 414-429 (2015).

159. Czerniecka-Kubicka A., Zarzyka I., Pyda M., Kompleksowa analiza termiczna poli(N-izopropyloakryloamidu), Przetwórstwo Tworzyw, 3, 220-223 (2015).

160. Czerniecka A., Zarzyka I., Pilch-Pitera B., Pyda M., Właściwości termiczne kompozytów otrzymanych z udziałem glinki organicznej i poli(kwasu 3-hydroksymasłowego), Przetwórstwo Tworzyw, 1, 10-14 (2015). 

161. Zarzyka I., Polyurethne foams obtained from new polyols modified by oxamide and borate groupsJ. Cell. Plastics, 52(5), 545-561 (2016).

162. Zarzyka I.,Preparation and characterization of rigid polyurethane foams with carbamide and borate groups, Polym. Int., 65(12), 1430-1440 (2016).

163. Lubczak J., Lubczak R. Melamine polyphosphate – the reactive and additive flame retardant for polyurethane foams,  Acta Chim. Slov., 63, 77-87 (2016).

164. Zaręba M., Sanecki P.T., Rawski R., Simultaneous determination of thimerosal and aluminum in vaccines and pharmaceuticalswith the use of HPLC method, Acta Chromatogr., 28(3), 299-311 (2016).

165. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A., Thermodynamic properties of polymers, publikacja w “Encyclopedia of Polymer Science and Technology” w JOHN WILEY & SONS, INC., 2016, str. 1-42.

166. Skotnicki M., Apperley D., Aguilar J., Milanowski B., Pyda M., Hodgkinson P., Characterization of two distinct amorphous forms of valsartan by solid-state NMR, Mol. Pharmaceut., 13, 211-222 (2016).

167. Lubczak R., Multifunctional oligoetherols and polyurethane foams with carbazole  ring, Polish J. Chem. Technol., 18, 120-126 (2016).

168. Uram Ł. Szuster M., Filipowicz A., Zaręba M., Wałajtys-Rode E., Wołowiec S., Cellular uptake of glucoheptoamidated poly(amidoamine) PAMAM G3 dendrimer with amide-conjugated biotin, a potential carrier of anticancer drugs, Bioorg. Med Chem., 25(2), 706-713 (2017).

169. Cyzio K., Lubczak J., Oligoetherols obtained from uric acid, glycidol and alkylene carbonates and their use to obtain polyurethane foams of enhanced thermal resistance, Polym. Plast. Technol. Eng., 56(1), 13-21 (2017).

170. Lubczak J., Kania E., Myśliwiec B., The kinetics and mechanism of the reaction between barbituric acid  and glycidol. Part I. The products analysis,  Int. J. Chem. Kin., 49, 259-266 (2017).

171. Lubczak J., Kania E., The kinetics and mechanism of the reaction between barbituric acid  and glycidol. Part II. Glycidol reacts with imide and methylene groups,  Int. J. Chem. Kin., 49, 267-282 (2017).

172. Chmiel E., Barcikowska M., Lubczak J., Pianki poliuretanowe z pierścieniem 1,3,5-triazynowym i atomami krzemu, Chem. Tech. Biotech., 1, 1-16 (2017).

173. Chmiel E., Lubczak J., Stagraczyński R., Modification of polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring and boron, Macromol. Res., 25(4), 317-324 (2017).

174. Chmiel E., Lubczak J., Oligoetherols and polyurethane foams obtained from melamine diborate,  J. Polym. Res., 24(6), 95; 1-12 (2017).

175. Szyszkowska A., Hęclik K., Trzybiński D., Woźniak K., Klasek A., Zarzyka I., Synthesis, spectroscopic characterization and DFT calculations of monohydroxyalkylated derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione, J. Molecular Str., 1127, 708-715 (2017). 

176. Czerniecka-Kubicka A., Zarzyka I., Pyda M., Advanced analysis of poly(3-hydroxybutyrate) plases based on vibrational heat capacity, J. Therm. Anal. Calorim., 127, 905-914 (2017).

177. Hęclik K., Szyszkowska A., Trzybiński D., Woźniak K., Klasek A., Zarzyka I., Esters with imidazo[1,5-c]- quinazoline ring - spectral characterization and quantum-mechanical modelling, J. Mol. Model., 23(107), 1-12 (2017). 

178. Szyszkowska A., Hęclik K., Kisała J., Iłowska J., Mościpan M., Bereska B., Zarzyka I., Opracowanie warunków syntezy poliuretanów liniowych z pierścieniami imidazochinazolinowymi, Przetwórstwo tworzyw, 1(175), 64-72 (2017).

179. Hęclik K., Szyszkowska A., Zarzyka I., 1-fenylo-2,6-bis(etoksykarbonylometylo)imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion – półprodukt w syntezie poliuretanów, Przetwórstwo tworzyw, 1(175), 24-32 (2017).

180. Czerniecka-Kubicka A., W. Frącz, M. Jasiorski, W. Błażejewski, Pilch-Pitera B., Pyda M., Zarzyka I., Thermal properties of poly(3-hydroxybutyrate) modified by nanoclay, J. Therm. Anal. Calorim., 125, 1513 – 1526 (2017).

181. Czerniecka-Kubicka A., Zarzyka I., Walczak M., Schliesser J., Popovic M., Woodfield B. F., Pyda M., Molecular interpretation of low-temperature heat capacity of aliphatic oligourethane, J. Chem. Thermodynamics, 112, 299–307 (2017).

182. Głowacz-Czerwonka D., Oligoetherols based on melamine-formaldehyde-butanone resins, Polym. Bull., 74(5), 1743-1760 (2017).

183. Głowacz-Czerwonka D., Oligoetherols with s-triazine ring based on hydroxymethyl derivatives of methyl ethyl ketone, Chem. Chem. Technol., 11(1), 45-48 (2017).

184. Głowacz-Czerwonka D., The polyurethane foams based on melamine-formaldehyde-cyclohexanone resins,  Cell. Polym., 36(1), 1-15 (2017).

185. Zaręba M., Uram Ł. ,Białońska  A., Stompor M., Wołowiec S., PAMAM dendrimers attached to collagen via a malondialdehyde linker, Chemistry Select, 2, 8262– 8269 (2017).

186. Chmiel E., Lubczak J., Oligoetherols and  polyurethane foams obtained from metasilicic acid,  Polymer Bull., 75,1579-1596 (2018).

187. Lubczak J., Lubczak R., Thermally resistant polyurethane foams with reduced flammability,  J. Cell. Plast., 54(3), 561-576 (2018).

188. Lubczak J., Lubczak R., Kinetics and mechanism of the reaction between barbituric acid and glycidol. Part III. Methylene group reaction with glycidol at high concentration, Int. J. Chem. Kin. 50 (2), 122-132 (2018)

189. Lubczak R., Szczęch D., Broda D., Szymańska A.,Wojnarowska-Nowak R., Kus-Liśkiewicz M., Lubczak J., Preparation and characterization of boron-containing polyurethane foams with carbazole,  Polymer Test., 70, 403-412 (2018).

190. Lubczak J., Lubczak R., Naróg D., Hydroxyalkylation of cyclic imides with oxiranes Part III. Mechanism of the Reaction in Presence  of Sodium Hydroxide Catalyst, Open Journal of  Physical Chemistry, 8, 67-79 (2018).

191. Pyda M., Czerniecka-Kubicka A., Thermal properties and thermodyna-mics of poly(L-lactic acid):  Synthesis, Structure and Properties of Poly(lactic acid), Advances in Polymer Science, 279:153-195, (2018).

192. Zarzyka I., Foamed polyurethane plastics of reduced flammability, J. Appl. Polym. Sci., 135 (4), 45748-45759 (2018).

193. Szyszkowska A., Trzybiński D., Pawlędzio S., Woźniak K., Klasek A., Zarzyka I., New diols with imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione ring, J. Mol. Struct., 1153, 230-238 (2018).

194. Szyszkowska A., Hęclik K., Zarzyka I., New esters with thioxoimidazoquinazoline ring – Synthesis, spectral characterization and quantum mechanical modelling, J. Mol. Struct., 1165, 206-216 (2018).

195. Zarzyka I., Białkowska A., Pacześniak T., Frącz W., Majda D., New, thermally stable, rigid polyurethane foams based on polyols obtained using morpholine-2,3-dione derivatives, J. Cell. Plastics, 54(4), 719-741 (2018).

196. Chmiel E., Oliwa R., Lubczak J., Boron-containing non-flammable polyurethane foams,  Polym. Plast. Technol. Eng., 58(4), 394-404 (2019).

197. Chmiel E., Lubczak J., Synthesis of oligoetherols from mixtures of melamine and boric acid and polyurethane foams formed from these oligoetherols,  Polymer Bull., 76, 2253-2275 (2019).

198. Lubczak R., Szczęch D., Polyurethane foams with starch, J. Chem. Technol. Biotechnol., 94, 109-119 (2019). 

199. Drogoń A., Pyda M., „Proces fizycznego starzenia biodegradowalnego polilaktydu  badany metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej”, Polimery, 64, 2, 45-52 (2019). 

200. Skotnicki M., Drogoń, A., Calvin J.J., Rosen, P.F., Woodfield B.F., Pyda M., "Heat capacity and enthalpy of indapamide ", Thermochimica  Acta,  674, 36–43 (2019).  

201. Chmiel E., Lubczak J,  Polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring and silicon atoms,  Macromol. Res., 27(6), 543-550 (2019).

202. Hęclik K., Duliban J., Dębska B., Lubczak J., Analysis of  the Possibilty and Conditions of Application of Methylene Blue to Determine the Activity of Radicals in Model System with Preaccelerated Cross-Linking of Polyester Resins, Int. J. Anal. Chem., 2019, 1-8 (2019)

203. Zaręba M., Sareło P., Kopaczyńska M., Białońska A., Uram Ł, Walczak M.,  Aebisher D., Wołowiec S., Mixed-Generation PAMAM G3-G0 Megamer as a Drug Delivery System for Nimesulide: Antitumor Activity of the Conjugate Against Human Squamous Carcinoma and Glioblastoma Cells, Int. J. Mol. Sci., 20, 4998 (2019).

204. Szukiewicz M., Chmiel-Szukiewicz E., Kaczmarski K., Szałek A., Dead zone for hydrogenation of propylene reaction carried out on commercial catalyst pellets, Open Chem., 17, 295–301 (2019).

205. Pyda M., Zawada P., Drogoń A.. Skotnicki M., Cebe P., Vibrational heat capacity of collagen and collagen–water, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry., 138, 3389–3401 (2019).

206. Szyszkowska A., Czerniecka-Kubicka A., Pyda M.,Byczyński Ł., Gancarczyk K., Sedlarik V.,  Zarzyka I., Linear polyurethanes with imidazoquinazoline rings: preparation and properties evaluation, Polymer Bulletin, 76, 6343-6370 (2019).

207. Szyszkowska A., K. Hęclik, Trzybiński D., Pawlędzio S., Woźniak K., Klasek A., Zarzyka I., Unprecedented reaction course of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5-c]quinazoline-3,5-dione with an excess of ethylene oxide, Structural Chemistry, 30 (3), 1079-1094 (2019). 

208. Hęclik K., Szyszkowska A., Zarzyka I., Spatial packing of diols and esters with imidazoquinazoline ring - quantum-mechanical modelling, Structural Chemistry, 30 (3), 989–1001 (2019).

209. Chmiel-Szukiewicz E., Improved thermally stable oligoetherols from 6-aminouracil, ethylene carbonate and boric acid, Open Chem., 17, 1080–1086 (2019). 

210. Borowicz M., Paciorek-Sadowska J., Lubczak J., Czupryński B., Biodegradable, Flame-retardant, and Bio-Based rigid Polyurethane/Poly isocyanurate Foams for Thermal Insulation Application, Polymers, 11, 1-24 (2019).

211. Wianowski L., Białkowska A., Zarzyka I., Physical blowing agents for polyurethanes, Polimery, 65(2), 83-94 (2020).

212. Chmiel E.,  Lubczak J., Polyurethane foams with 1,3,5-triazine ring, boron and silicon, J. Cell. Plast., 56(2), 187-205 (2020).

213. Czerniecka-Kubicka A., Zielecki W., Frącz W., Janus-Kubiak M.,  Kubisz L., Pyda M., Vibrational heat capacity of the linear 6,4-polyurethane, Thermochimica Acta, 683, 178433 (2020). 

 

 

 

 
 Patenty

 

1. Wirpsza Z., Kucharski M., Lubczak J., Lubczak R., Chmiel-Szukiewicz E., Sposób wytwarzania (hydroksymetylo)ketonów i ich pochodnych, pat. polski 180632, 30.03.2001. 

2. Lubczak J., Kucharski M., Piątkowski W., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniem s-triazynowym, pat. polski 184977, 17.06. 2003.

3. Kucharski M., Lubczak J., Cisek-Cicirko I., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniem purynowym, pat. polski 188734, 29.04.2005. 

4. Kucharski M., Kijowska D., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym, pat. polski, 192303, 29.09.2006. 

5. Lubczak J., Cisek-Cicirko I., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniem heterocyklicznym, pat. polski, 192191, 29.09.2006. 

6. Kucharski M., Zarzyka I., Sposób otrzymywania parabanianu N,N'-bis(hydroksymetylu), pat. polski 194463, 1008.2007.  

7. Lubczak R., Pielichowski J., Sposób otrzymywania dwufunkcyjnych polieteroli z pierścieniem karbazolu, pat. polski 198766, 31.07.2008.


8. Lubczak R., Pielichowski J., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniem karbazolu, pat. polski 198767, 31.07.2008.

9. Pielichowski J., Lubczak R., Sposób otrzymywania sześciofunkcyjnych  polieteroli z pierścieniem karbazolu, pat. polski 215497, 21.03.2013.

10. Lubczak J., Rzucidło M., Wronka A., Kuźniar B.,Sposób wytwarzania metoksylowanych żywic melaminowo – formaldehydowych,pat. polski 218775, 4.02.2013.

11. Lubczak J. Cyzio K, Góra E., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniami azacyklicznymi, pat. polski 218533, 31.12.2014.

12. Lubczak J., Łukasiewicz B., Lubczak R., Sposób wytwarzania niepalnych lub o zmniejszonej palności i zwiększonej odporności termicznej pianek poliuretanowych, pat. polski 22650, 3.03.2014.

13. Lubczak J., Chmiel-Szukiewicz E., Duliban J., Głowacz-Czerwonka D., Lubczak R., Zarzyka I., Łukasiewicz B., Łodyga A., Tyński P., Majerczyk Z. Kozioł M., Minda-Data D., Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych o zwiększonej odporności termicznej, pat. polski 218727, 30.01.2015.

14. Zarzyka I., Polieterol, sposób wytwarzania i zastosowania, pat. polski 406723, 06.07.2015.

15. Zarzyka I., Lubczak J., Pianka poliuretanowa, sposób jej wytwarzania i zastosowaniapat. polski 406724, 06.07.2015.

16. Głowacz-Czerwonka D. (70%), Lubczak J.(30%), Sposób wytwarzania polieteroli z pierścieniem 1,3,5-triazynowym, pat. polski - 221189, 31.03.2016.

17. Zarzyka I., Lubczak J.: Pianka poliuretanowa, sposób jej wytwarzania i zastosowania, pat. polski - 224119, 30.11.2016 .

18. Pielichowski J., Lubczak R., Sposób wytwarzania pianek poliuretanowych o zwiększonej  odporności termicznej, patent PL-228072,  28.02.2018.

19. Chmiel-Szukiewicz E., Sposób wytwarzania 1,3-bis(2-hydroksyalkilo)-6-metylouracylu, pat. polski 228504, 30.04.2018

20. Chmiel-Szukiewicz E., Sposób wytwarzania 1,3-bis(2-hydroksy-etylo)uracylu, pat. polski 230024, 28.09.2018

21. Czerniecka A., Pyda M., Zarzyka I., Sposób wytwarzania nanokompozytów na bazie poli(3-hydroksymaślanu), PL408315-A1, 07.06.2018.

22. Lubczak R., Szczęch D., Lubczak J., Sposób otrzymywania mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli,  patent PL-231483, 11.03.2019.

23. Lubczak J., Chmiel E., Sposób otrzymywania termoodpornych i niepalnych pianek poliuretanowych,  patent PL-231779, 10.04.2019.

24.  Lubczak J., Lubczak R., Zarzyka I., Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniami azacyklicznymi,  patent PL-231981,  26.04.2019.

25.  Zarzyka I., Szyszkowska A., Metoda otrzymywania 1,3-bis(2-hydroksyetylo)-4-fenylo-5-[2(2-oksoksazol-3-yl)fenylo]imidazol-2-onu, pat. pol. PL231844 (B1), 30.04.2019.

 

 

 

Granty

 

1. Grant promotorski (Nr 7 T09B 024 21), Polieterole z melaminy i węglanów alkilenowych - budowa i właściwości, termin rozpoczęcia realizacji projektu, 01.08.2001, termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2003. 
 
2. Grant promotorski (Nr 4 T09B 124 22), Reaktywne rozpuszczalniki melaminy z ketonów i  formaldehydu, termin rozpoczęcia realizacji projektu, 01.03.2002, termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2003. 
 
3. Grant promotorski (Nr 4 T09B 091 22), Reakcje hydroksy-metylowych pochodnych kwasu moczowego 
z oksiranami, termin rozpoczęcia realizacji projektu
: 01.04.2002, termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2003. 
 
4. Grant promotorski (Nr T09B 010 22), Hydroksyalkilowanie kwasu parabanowego, termin rozpoczęcia realizacji projektu, 01.05.2002, termin zakończenia realizacji projektu: 31.04.2003.
 
5. 2010- 2013 – Opracowanie technologii produkcji pianek  poliuretanowych nowej generacji  o zwiększonej odporności termicznej na bazie polieteroli z melaminy i węglanów alkilenowych, projekt rozwojowy NR 05007710.

6. Grant PCI, 1.01.2020-30.06.2020 r. - Biodegradowalne kompozyty polimerowe na osnowie P3HB, kierownik: dr hab. inż. Iwona Zarzyka, prof. PRz.
 


W badaniach naukowych Zakładu czynnie uczestniczą studenci Koła Naukowego Chemików. Jest to racjonalne połączenie procesu dydaktycznego z działalnością badawczą Zakładu. Wyniki tych prac są corocznie prezentowane przez studentów na Zjazdach PTChem. w ramach Forum Młodych oraz na innych konferencjach naukowych organizowanych dla studentów.